Slovenské insitné umenie zo Srbska

Vítajte v čarovnom svete slovenského insitného umenia zo Srbska, ktorý nenecháva nikoho ľahostajným. Inšpirujte sa a užite si jeho okúzlujúcu farebnú krásu.

Spolupráca:

Galéria Babka Kovačica

Galéria Babka Kovačica majiteľa Pavla Babku bola založená 1. októbra 1991 a počas troch desaťročí svojho pôsobenia prezentovala kovačickú insitu v 34. svetových metropolách, v 29 krajinách, na troch kontinentoch.

Aktuality

Aktuality a výstavy Galérie Babka Kovačica

Pavel Babka o Kovačickej naive

‚Podstatné je úprimne maľovať‘

Volksgruppen ORF.at SLOVÁCI

České Ozvěny | Slovenské Ozveny

12. februára 2023 | o 13:05 | ORF2 Viedeň

Volksgruppen ORF.at SLOVÁCI

Wien - Eröffnung der Ausstellung

Naive Malerei der slowakischen Minderheit in Serbien

Digitalizácia

Prednáška – rozhovor s maliarmi na tému “Digitalizácia a medzigeneračná výmena ako prostriedky ochranných opatrení nehmotného kulturného dedičstva” konala sa 3.novembra so začiatkom o 12.00 hod.

“Zima” Zuzany Chalupovej

Monika Klofnerová, riaditeľka oddelenia pohľadníc UNICEF, 5. apríla 2004 v Ženeve, mi povedala, že v roku 1972 UNICEF vytlačil 2 000 000 kópií tohto „Zimného“ motívu a v tom roku bola pohľadnica najpredávanejšou na svete. 

Ulica Zuzany Chalupovej

Ďakujúc Vladimírovi Dolinayovi, jedna z najnovších ulíc v Bratislave je pomenovaná podľa našej najznámejšej insitnej maliarky z Kovačice, Zuzany Chalupovej.

Insitní umelci z Kovačice robia Slovákom dobré meno

Kovačica, mesto v srbskej Vojvodine, je od druhej polovice minulého storočia známa svojím jedinečným štýlom insitnej maľby. Najznámejší naivní umelci pochádzajú z prostredia slovenských prisťahovalcov, ktorí toto mesto založili v roku 1802. Pri príležitosti 150. výročia založenia sa v roku 1952 uskutočnila prvá výstava prác insitných výtvarníkov. Téma výstavy sa rokmi nemení – hovorí o sťahovaní Slovákov na Dolnú zem a hľadá odpovede na otázky: Kto sme? Odkiaľ pochádzame?

Zaujímavosti

21. február

Medzinárodný deň materinského jazyka. Prehľad doterajších osláv Svetového dňa materinského jazyka v Kovačici.

Náš festival

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku.

Okrúhly stôl

Okrúhly stôl

Slováci v Srbsku

Text Pavla Babku o Slovákoch v Srbsku a insitnom umení a výskum Jána Jančovica o Slovákoch v Srbsku.

Knihy

Vedecká štúdia “Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku Etnologickoantropologická štúdia prejavov identít“.

Etno centrum

Etno centrum Projekt: Medzinárodné etno centrum Babka Kovačica.

Babkovci

Súkromná galéria insitného umenia “Babka” bola založená roku 1991 a jej zakladateľom a majiteľom je Pavel Babka.