21. február

Medzinárodný deň materinského jazyka

Predrag Marković - Naši Slováci

Minulú sobotu si celý svet pripomínal Deň materinského jazyka. U nás sa hlavné podujatie uskutočnilo v Kovačici. Autorovi týchto riadkov sezónna chrípka znemožnila účasť a príhovor.

Branko Anđić – Medzinárodný deň materinského jazyka

Neprezrádzam Ameriku, keď hovorím, že všetci máme materinský jazyk. Jedna a jediná, keďže matka je jedna a jediná. Jazyk, ktorým hovoríme prvé slová…

Ľubomir Simović – Medzinárodný deň materinského jazyka

Voči termínu „naivné maliarstvo“ vždy som mal určité výhrady. Stále som pochyboval v jeho presnosť…

Prehľad doterajších osláv Svetového dňa materinského jazyka v Kovačici

MDMJ 2020
Oslavy Medzinárodného dňa materinských jazykov v Srbsku – prípad dediny Kovačica
21.02.2020
MDMJ 2019
MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA – UNESCO Vplyvy početných jazykov Panónskej nížiny a Balkánu na vznik a udržateľnosť slovenského naivného umenia v Srbsku a jeho kreatívnej ekonomiky.
21.02.2019
MDMJ 2018
MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA – UNESCO. Medzinárodná konferencia Umenie versus komercializácia – menšinové národy Panónskej nížiny Galéria “Babka”, Kovačica, Srbsko
21.02.2018
MDMJ 2017
To, čo práve držíte v rukách, je doplnené vydanie knihy preloženej do slovenčiny, ktorá bola vydaná v origináli v srbčine pod názvom Slovačko naivno slikarstvo u Srbiji. Etnoantropološka studija identitetskih praksi a ktorú vydala Nadácia Babka v Kovačici v roku 2014. Za túto monografi u som v roku 2015 získala uznanie – medailu za kreativitu Svetovej organizácie intelektuálneho vlastníctva (WIPO), keďže, „je prínosom pre šírenie multikultúrnej kreativity v spoločnosti“. Za účelom informovania svetovej verejnosti o rozmanitom bohatstve slovenského naivného umenia je potrebné vydať knihu aj v angličtine. - Dr. Gordana Blagojević, vyššia odborná spolupracovníčka v Etnografi ckom ústave SANU (Srbská akadémia vedy a umenia)
21.02.2017
MDMJ 2016
Dr. Zuzana Drugova, etnológ, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Kovačica, mekka svetovej insity - historický pôvod Kovačice a etnologická štúdia slovenských prvkov zobrazovaných v dielach generácií kovačických umelkýň.
21.02.2016
MDMJ 2015
Vojvodina je kultúrne aj etnicky rozmanitá, a materinské jazyky jej obyvateľov sú rovnako rozdielne. Menia sa z dediny na dedinu, z kilometra na kilometer. A to práve poukazuje na to najlepšie z európskej rozmanitosti. Preto som dnes, v medzinárodný deň materinského jazyka, na tomto mimoriadnom mieste v severnom Srbsku. Dúfam, že Vojvodina si zachová svoju jedinečnosť. Eduard Kukan • Člen Európskeho parlamentu • Predseda, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko.
21.02.2015
MDMJ 2014
Medzinárodná konferencia: Otázka duševného vlastníctva v kontexte nehmotného dedičstva. V galérii Babka: Výstava panónskej miniatúry. Prezentácia publikácie Slovenské naivné umenie v Srbsku – Etnologický výskum identity, Dr Gordana Blagojević
21.02.2014
MDMJ 2013
Tribúna: Multikultúrne mestá panónskeho priestoru. Autor hlavného referátu: prof. Dr. Catherine Horel, vedecká poradkyňa Národného strediska pre vedecký výskum (CNRS), Paríž. V Galérii Babka: výstava Panónska miniatúra, Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry v Kovačici
21.02.2013
MDMJ 2012
Tribúna: Ústna tradícia národnostných menšín ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Autor hlavného referátu: Dušicа Živković, námestníčka ministra pre kultúrne dedičstvo a predsedníčka Národného výboru pre kultúrne nehmotné dedičstvo Srbska. V Galérii Babka: výstava, Kovačica – Mekka svetovej insity
21.02.2012
MDMJ 2011
Tribúna: Význam materinského jazyka v zachovaní ľudového a tradičného umenia národnostných menšín a etnických spoločenstiev v Srbsku. V Galérii Babka: Prezentácia prvej multimediálnej encyklopédie o slovenskom insitnom maliarstve v Srbsku
21.02.2011
MDMJ 2010
Tribúna: Autor úvodného referátu: Jasna Zrnović, generálna tajomníčka Národnej komisie Srbska pre spoluprácu s UNESCO. V Galérii Babka:Kolektívna výstava - A. Mezin, Z. Vereský, R. Markov, K. Babka, N. Mijailović
21.02.2010
MDMJ 2009
Tribúna: Rómska kultúra a jej vplyv na kultúru iných národnostných spoločenstiev. Autor hlavného referátu: Sofka Vasiljković, podpredsedníčka Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny v Srbsku. V Galérii Babka: Výstava Život Rómov – inšpirácia vojvodinskými insitnými maliarmi
21.02.2009
MDMJ 2008
Téma okrúhleho stola: Význam materinského jazyka v zachovaní autentickosti tvorby. Autor hlavného referátu: prof. Dr. Zorica Tomić, kulturologička. V Galérii Babka: Kolektívna výstava - K. Ďurišová, E. Husáriková, Z. Vereský, Z. Jarmocký, V. Svetolíková, N. Koreň
21.02.2008
MDMJ 2007
Téma okrúhleho stola: Kde je kovačické insitné umenie XXI. storočia?. Autor hlavného referátu: Pavel Babka. V Galérii Babka: Ukážka z nadchádzajúcej výstavy v Európskej komisii v Bruseli
21.02.2007
MDMJ 2006
Téma okrúhleho stola: Čo je to nehmotná kultúra – Ako ju rozoznať a ako zachovať. Autor hlavného referátu: Vesna Filipović-Nikolić, Ministerstvo zahraničných vecí SCG. V Galérii Babka: Výstava inšpirovaná pôvodnou ľudovou hudbou v materinskej reči
21.02.2006
MDMJ 2005
Téma okrúhleho stola: Úloha srbskej a slovenskej strany v ochrane a udržateľnom rozvoji Kovačice. Autor hlavného referátu: Borislav Šundrić, Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko; Dr. Ján Babík, Ministarstvo Slovenskej republiky. V Galérii Babka: Medzinárodná výstava – Panónske miniatúry
21.02.2005
MDMJ 2004
Téma okrúhleho stola: Ochrana autorských práv z oblasti tradičných vedomostí. Autor hlavného referátu: Dr. Aleksandar Petrović, Ústav pre intelektuálne vlastníctvo. V Galérii Babka: Panónske miniatúry
21.02.2004
MDMJ 2003
Téma okrúhleho stola: Insitné maliarstvo dnes – Aký je vzťah medzi výtvarným umením a materinským jazykom? Autor hlavného referátu: Vyšší kustód, Marija Vračević, Múzeum insitného umenia Jagodina. V Galérii Babka: Ukážka z nadchádzajúcej výstavy v UNESCO
21.02.2003
MDMJ 2002
Téma okrúhleho stola: Jazyk – právo a bohatstvo voľby. Autor hlavného referátu: prof. Dr. Svenka Savić, Univerzita Nový Sad. V Galérii Babka: Kolektívna výstava - Z. Vereský, D. Milojević, L. Dvoračko a A. Mezin
21.02.2002
MDMJ 2001
Téma okrúhleho stola: Význam materinského jazyka v zachovaní ľudového a tradičného umenia. Autor hlavného referátu: prof. Dr. Mária Myjavcová, Univerzita Nový Sad. V Galérii Babka: Zuzana Vereský – samostatná výstava
21.02.2001