Međunarodni dan maternjeg jezika

“U galaksiji jezika, svaka reč je zvezda.”

Pregled dosadašnjih proslava Svetskog dana maternjeg jezika u Kovačici:

Tema okruglog stola: Značaj materinskog jezika u očuvanju folklora i tradicionalne umetnosti. Autor glavnog referata: prof. Dr. Maria Myjavcova, Univerzitet Novi Sad. U Galeriji Babka: Zuzana Vereski – samostalna izložba

21.02.2001

Tema okruglog stola: Jezik – pravo i bogatstvo izbora. Autor glavnog referata: prof. Dr. Svenka Savić, Univerzitet Novi Sad. U Galeriji Babka: Kolektivna izložba – Z. Vereski, D. Milojević, L. Dvoračko i A. Mezin

21.02.2002

Tema okruglog stola: Insitno slikarstvo danas – Koji je odnos između likovne umetnosti i maternjeg jezika? Autor glavnog referata: Viši kustos, Marija Vračević, Muzej naivne umetnosti Jagodina. U Galeriji Babka: Prikaz iz nadolazeće izložbe u Unesku

21.02.2003

Tema okruglog stola: Zaštita autorskih prava u oblasti tradicionalnih znanja. Autor glavnog referata: Dr. Aleksandar Petrović, Institut za intelektualnu svojinu. U Galeriji Babka: Panonske minijature

21.02.2004

Tema okruglog stola: Uloga srpske i slovačke strane u zaštiti i održivom razvoju Kovačice. Autor glavnog referata: Borislav Šundrić, Ministarstvo kulture Republike Srbije; Dr. Jan Babik, Ministarstvo Slovačke republike. U Galeriji Babka: Međunarodna izložba – Panonske minijature

21.02.2005

Tema okruglog stola: Šta je nematerijalna kultura – Kako je prepoznati i sačuvati. Autor glavnog referata: Vesna Filipović-Nikolić, Ministarstvo spoljnih poslova SCG. U Galeriji Babka: Izložba inspirisana originalnom narodnom muzikom na maternjem jeziku

21.02.2006

Tema okruglog stola: Gde je kovačička insitna umetnost XXI. veka?. Autor glavnog referata: Pavel Babka. U galeriji Babka: Prikaz nadolazeće izložbe u Evropskoj komisiji u Briselu

21.02.2007

Tema okruglog stola: Značaj maternjeg jezika u očuvanju autentičnosti stvaralaštva. Autor glavnog referata: prof. Dr. Zorica Tomić, kulturolog. U galeriji Babka: Kolektivna izložba – K. Đurišova, E. Husarikova, Z. Vereski, Z. Jarmocki, V. Svetolikova, N. Korenj

21.02.2008

Tribina: Romski kulturni uticaj na kulturu drugih nacionalnih zajednica. Autor glavnog referata: Sofka Vasiljković, potpredsednica Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Srbiji. U galeriji Babka: Izložba Život Roma – inspiracija vojvođanskim insitnim slikarima

21.02.2009

Tribina: Autor uvodnog referata: Jasna Zrnović, generalna sekretarka Nacionalne komisije Srbije za saradnju sa Uneskom. U galeriji Babka: Kolektivna izložba – A. Mezin, Z. Vereski, R. Markov, K. Babka, N. Mijailović

21.02.2010

Tribina: Značaj maternjeg jezika u očuvanju folklornih i tradicionalnih umetnosti nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Srbiji. U galeriji Babka: Prezentacija prve multimedijalne enciklopedije o slovačkoj insitnoj slikarskoj umetnosti u Srbiji

21.02.2011

Tribina: Ustna tradicija nacionalnih manjina kao deo nematerijalne kulturne baštine Srbije. Autor glavnog referata: Dušicа Živković, zamenica ministra za kulturno nasleđe i predsednica Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije. U galeriji Babka: Izložba, Kovačica – Meka svetske naive

21.02.2012

Tribina: Multikulturni gradovi panonskog prostora. Autor glavnog referata: prof. Dr. Catherine Horel, naučni savetnik Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS), Pariz. U galeriji Babka: Izložba Panonska minijatura, Košice 2013 – Evropska prestonica kulture u Kovačici

21.02.2013

Međunarodna konferencija: Pitanje duševnog vlasništva u kontekstu nematerijalne baštine. U galeriji Babka: Izložba panonske minijature. Prezentacija publikacije Slovačko naivno slikarstvo u Srbiji – Etnološko istraživanje identiteta, Dr Gordana Blagojević

21.02.2014

Vojvodina je kulturno i etnički raznolika, a maternji jezici njenih stanovnika su podjednako različiti. Menjaju se od sela do sela, od kilometra do kilometra. To upravo pokazuje najbolje od evropske raznolikosti. Zato sam danas, na Međunarodni dan maternjeg jezika, na ovom posebnom mestu u severnoj Srbiji. Nadam se da će Vojvodina sačuvati svoju jedinstvenost. Eduard Kukan • Član Evropskog parlamenta • Predsedavajući, Delegacija za parlamentarnu stabilizaciju i pridruživanje EU – Srbija.

21.02.2015

Dr. Zuzana Drugova, etnolog, Univerzitet Mateja Bela u Banskoj Bistrici. Kovačica, meka svetske insitije – istorijski poreklo Kovačice i etnološka studija slovačkih elemenata prikazanih u delima generacija umetnica iz Kovačice.

21.02.2016

Ono što trenutno držite u rukama je dopunjeno izdanje knjige prevedene na slovački, koja je originalno objavljena na srpskom pod nazivom Slovačko naivno slikarstvo u Srbiji. Etnoantropološka studija identitetskih praksi, objavljena od strane Fondacije Babka u Kovačici 2014. Ova monografija je dobila priznanje – medalju za kreativnost Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) 2015. godine, jer “doprinosi širenju multikulturne kreativnosti u društvu”. Kako bi se informisala svetska javnost o raznolikom bogatstvu slovačke naivne umetnosti, potrebno je objaviti knjigu i na engleskom jeziku. – Dr Gordana Blagojević, viši stručni saradnik u Etnografskom institutu SANU (Srpska akademija nauka i umetnosti)

21.02.2017

MEĐUNARODNI DAN MATERINSKOG JEZIKA – Unesko. Međunarodna konferencija Umetnost versus komercijalizacija – manjinski narodi Panonske nizije Galerija “Babka”, Kovačica, Srbija

21.02.2018

MEĐUNARODNI DAN MATERINSKOG JEZIKA – Unesko. Uticaji brojnih jezika Panonske nizije i Balkana na nastanak i održivost slovačke naivne umetnosti u Srbiji i njenom kreativnom ekonomijom.

21.02.2019

Proslave Međunarodnog dana maternjih jezika u Srbiji – slučaj sela Kovačica

21.02.2020

babka

Writer & Blogger

Related Posts:

 • All Post
 • Dan maternjeg jezika
 • Etno centar
 • Knjige
 • Naš festival
 • Okrugli sto
 • Slikari

Dobrodošli

Slovačko naivno slikarstvo u Srbiji

Dobrodošli u magičan svet slovačkog naivnog slikarstva u Srbiji, koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Inspirišite se i uživajte u njegovoj očaravajućoj raznobojnosti.

Popular Posts

 • All Post
 • Dan maternjeg jezika
 • Etno centar
 • Knjige
 • Naš festival
 • Okrugli sto
 • Slikari

Slikari slovačkog naivnog slikarstva u Srbiji

Slikari naive iz Kovačice prave dobro ime Kovačici, Srbiji i Slovačkoj u svetu.

Featured Posts

 • All Post
 • Dan maternjeg jezika
 • Etno centar
 • Knjige
 • Naš festival
 • Okrugli sto
 • Slikari

Kategorije

Tags

Edit Template

Fondacija i Galerija Babka Kovačica

Adresa: Masarikova 65, 26210 Kovačica, Srbija

Radno vreme: PON – NED   08.00 – 16.00

Tel.: +381 63 661 522

E-mail: pavel.babka@babka.rs

Nadácia a Galéria Babka Kovačica

Adresa: Masarykova 65, 26210 Kovačica, Srbsko

Otváraci hodiny: PON – NED   08.00 – 16.00

Tel.: +381 63 661 522

E-mail: pavel.babka@babka.rs

Foundation and Gallery Babka Kovacica

Address: Masarikova 65, 26210 Kovacica, Serbia

Opening hours: MON – SUN   08.00 – 16.00

Phone: +381 63 661 522

E-mail: pavel.babka@babka.rs

© 2023 Babka Gallery & Foundation Kovacica, Serbia  |  created by Edvin Zvara