Digitalizácia

      Prednáška – rozhovor s maliarmi na tému “Digitalizácia a medzigeneračná výmena ako prostriedky ochranných opatrení nehmotného kulturného dedičstva” konala sa 3.novembra so začiatkom o 12.00 hod. Hlavným prednašateľom bol generálny riaditeľ Slovenského ľudového kolektívu Doc. Mgr. Juraj Hamár, PhD. Ako človek, ktorý má veľké skúsenosti a znalosti na tému záchrany kultúrneho dedičstva, pán Hamar nám dal veľmi dobré príklady, ako zaobchádzať s nehmotným kultúrnym dedičstvom a ako ho zveľaďovať. 

      Táto prednáška a rozhovor nám veľmi pomohli najmä preto, že jedným z našich najvyšších cieľov je, aby sa naše nehmotné kultúrne dedičstvo dostalo pod ochranu UNESCO. Keďže sa snažíme naše kultúrne dedičstvo uchovávať a ďalej šíriť a zveľaďovať, logickým krokom je urobiť to prostredníctvom najväčšej celosvetovej siete – internetu. Na túto tému hovorila naša najmladšia naivná maliarka a učiteľka IT odboru Stefani Husarová. Plán práce Centra pre digitalizáciu slovenského insitného maliarstva v Srbsku do 21. februára 2023 (Deň materinského jazyka)  je zozbierať, roztriediť a následne zdigitalizovať všetok materiál, ktorý máme o maliaroch, ich tvorbe, histórii, výstrižky z novín atd.

      Naším hlavným cieľom je prostredníctvom digitalizácie osloviť väčší počet ľudí na rôznych miestach a v rôznom veku a zhromaždiť tak všetkých milovníkov umenia na jednom mieste a s rovnakým cieľom – uchovať od zabudnutia to, čo naši predkovia tvrdo vytvárali a šíriť poznatky a zručnosti na nové generácie.