Ján Bačúr – In Memoriam

Dňa 12. októbra 2022 nás opustil náš slávny maliar a člen rodiny maliarov naivného umenia v Srbsku. Narodil sa 22. októbra v roku 1937 v Padine. Základnú školu ukončil v Padine a strednú školu v Belehrade. V jeho tvorbe dominantné sú motívy súvisiace s rodnou Padine, jej ulicami a poliami. V jeho tvorivosti však nedominuje slovenský folklór a zvyky, ako to býva u iných maliarov insitného umenia Kovačice a Padiny. Snažil sa presne sprostredkovať vidiecku architektúru svojej vlasti: dvory a polia na svahoch. Jeho obrazy sú teda akousi kronikou vlasti. Dal velky príspevok k tomu, aby sme sa stali tým, kým sme dnes, a jeho dielo zostane navždy zapečatené.

Patrí mu veľká vďaka!