Juraj Hamar – Abstrakt

Abstrakt

      Slovenská republika pristúpila k UNESCO Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva v roku 2006 (Dohovor). Po ratifikácii tohto Dohovoru zriadil v roku 2007 minister kultúry Radu ministra kultúry na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Pripravil tak pôdu pre implementáciu Dohovoru v Slovenskej republike, najmä prostredníctvom inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Rada ministra okrem iného pripravila aj zásadný dokument pre legislatívny rámec ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva ktorý pod názvom Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru schválila v auguste 2007 Vláda Slovenskej republiky.

V súčasnosti je hlavným pracoviskom pre implementáciu Dohovoru UNESCO Centru pre tradičnú ľudovú kultúru ako odborné pracovisko pri Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK). Slovenský ľudový umelecký kolektív vznikol v roku 1949. Je to profesionálne umelecké teleso, pôsobiace v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku. Vďaka pôsobeniu Centra pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK prichádza s novými aktivitami zameranými na ochranu, dokumentáciu, propagáciu a prezentáciu nehmotného kultúrneho dedičstva doma i v zahraničí. Spomeňme aspoň tvorbu tzv. národného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku alebo prípravu národných a medzinárodných nominácií do Reprezentatívneho zznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

      Ďalej sú to výchovno vzdelávacie projekty zamerané na mladú generáciu v rámci programu. Tradície pre budúcnosť, podujatie FOLK EXPO Slovakia – Nová platforma pre folklórny priemysel, ale aj scénické programy o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska, putovná výstava o prvkoch nehmotného kultúrneho dedičstva, či vytvorenie elektronickej encyklopédie Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom v spolupráci s Ústavom etnológie SAV. Významnú súčasť aktivít Centra pre tradičnú ľudovú kultúru tvorí aj tvorba Digitálneho fondu tradičnej ľudovej kultúry.

 

– Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., Inštitucionálne kontexty Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v Slovenskej republike