Maliari

Maliari Slovenského insitného umenia zo Srbska

Títo maliari a Galéria Babka Kovačica za posledných 30 rokov urobili a stále robia dobré meno pre Kovačicu, Srbsko a Slovensko vo svete.

 1. Vladimír Boboš (1906 – 1978)
 2. Ján Sokol (1909 – 1982)
 3. Michal Bíreš (1912 – 1981)
 4. Martin Paluška (1913 – 1984)
 5. Pavel Hrk (1922 – 1996)
 6. Martin Jonáš (1924 – 1996)
 7. Ján Veňarský (1928 – 1985)
 8. Ján Kňazovic (1925 – 1985)
 9. Zuzana Chalupová (1925 – 2001)
 10. Ján Strakúšek (1926 – 2014)
 11. Katarína Kožíková (1926 – 2007)
 12. Ondrej Lenhart (1928 – 2014)
 13. Ondrej Veňarský (1930)
 14. Ján Garaj (1930 – 2003)
 15. Katarina Ďurišová (1931 – 2011)
 16. Michal Povolný (1935 – 2021)
 17. Alžbeta Čížiková (1936 – 2021)
 18. Eva Svetlíková (1936 – 2001)
 19. Ján Bačúr (1937)
 20. Katarína Karlečíková (1937)
 21. Ondrej Pilch (1938 – 1992)
 22. Eva Husáriková (1942)
 23. Ján Husárik (1942 – 2017)
 24. Pavel Povolný Juhás (1946)
 25. Anna Majorská (1947)
 26. Michal Gerža (1948 – 2013)
 27. Ján Hriešik (1949)
 28. Ana Kňazovic (1950)
 29. Anamarija Janiš Jankovič (1950)
 30. Pavel Hajko (1952)
 31. Anna Lenhartová (1952)
 32. Alžbeta Sokolová (1953 – 2011)
 33. Ján Žolnaj (1953)
 34. Anna Pavlov (1954)
 35. Mária Vargová (1954)
 36. Martin Markov (1954 – 2013)
 37. Anna Kotvášová (1955)
 38. Zuzana Veresky (1955)
 39. Zuzana Holúbeková (1955)
 40. Mária Hlavatý Pavelka (1955 – 2017)
 41. Jozef Haviar (1956)
 42. Ján Glózik (1957)
 43. Pavel Ľavroš (1958)
 44. Štefan Varga (1959)
 45. Martin Pap (1960 – 2021)
 46. Pavel Cicka (1961)
 47. Janko Širka (1961)
 48. Juraj Lavroš (1963)
 49. Nada Koreň (1964)
 50. Ján Chlpka (1965)
 51. Zuzana Jarmocki (1966)
 52. Pavel Glózik (1968)
 53. Anna Šterbová (1968)
 54. Vesna Chrťanová (1968 – 2019)
 55. Vieroslava Svetlík (1973)
 56. Marija Hlavati (1975)
 57. Anna Lukáčová (1976)
 58. Nataša Kňazovic Mijailovć (1977)
 59. Marina Petrik (1981)
 60. Vladimír Galas (1984)
 61. Eva Hrková (1985)
 62. Magdaléna Toman (1990)
 63. Miroslav Hraško (1990)
 64. Stefani Husárová (1995)

Spoločná fotografi a maliarov v roku 1991

Insitní umelci z Kovačice robia Slovákom dobré meno

      Kovačica, mesto v srbskej Vojvodine, je od druhej polovice minulého storočia známa svojím jedinečným štýlom insitnej maľby. Najznámejší naivní umelci pochádzajú z prostredia slovenských prisťahovalcov, ktorí toto mesto založili v roku 1802. Pri príležitosti 150. výročia založenia sa v roku 1952 uskutočnila prvá výstava prác insitných výtvarníkov. Téma výstavy sa rokmi nemení – hovorí o sťahovaní Slovákov na Dolnú zem a hľadá odpovede na otázky: Kto sme? Odkiaľ pochádzame?

      Zoznam tvorcov slovenského insitného umenia má dnes 63 mien. Sú to maliari, potomkovia štvrtej, piatej a šiestej generácie slovenských vysťahovalcov. Všetci sa narodili v Srbsku, ich materinským jazykom je slovenčina.

      Výtvarníci pri tvorbe rozvíjajú svoje myšlienky v archaickej slovenčine. Pozorovatelia ich diel si obrazy prekladajú do vlastného jazyka. Takto výtvarníci slovenského insitného umenia zo Srbska ukazujú svetu, že aj ľubozvučná archaická slovenčina môže byť umeleckým dorozumievacím prostriedkom.

      Slovenská menšina v Srbsku už roky chráni svoju identitu prostredníctvom insitného výtvarného umenia. Zároveň sa usiluje o jeho zápis do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.