Náš festival

Festival Slovenského insitného maliarstva v Srbsku

Príhovor - Fedor Rosocha

Príhovor veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Fedora Rosochu, ohľadom prvého Festivalu Slovenského insitného maliarstva v Srbsku.

Prehľad doterajších fstivalov Slovenského insitného maliarstva v Srbsku

Druhý festival Slovenského insitného maliarstva v Srbsku 2023
2023
Prvý festival Slovenského insitného maliarstva v Srbsku 2022
2022