Okrúhly stôl

Gordana Blagojević – Okrúhly stôl

Slovenská insitná maľba v Srbsku cez prizmu etnologických a antropologických štúdií praktík identity.

Juraj Hamar – Abstrakt

Slovenská republika pristúpila k UNESCO Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva v roku 2006 (Dohovor). Po ratifikácii tohto Dohovoru zriadil v roku 2007…

Prehľad doterajších zasadnutí Okrúhleho stôla

OKRÚHLY STÔL 2022
28. a 29. apríla 2022 v Pôtri. Slovenské insitné umenie v Srbsku, ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva slovenského a srbského národa. Skadiaľ pochádzajú predkovia 63. maliarov Slovenského insitného umenia v Srbsku.
2022
OKRÚHLY STÔL 2021
27. septembra 2021 o 10.00 hod., Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade. 28. septembra 2021 o 10.00 hod., Obec Kovačica - Galéria Babka Kovačica. Slovenská insitná maľba v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako ho chrániť a harmonizovať s programami UNESCO? Otázka na odborníkov a tvorcov kultúrnej politiky v Srbsku a na Slovensku, ako na najviac zainteresovaných aktérov.
2021
OKRÚHLY STÔL 2019
15. máj 2019 od 10h - 18 h. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č.33, Bratislava. Slovenské insitné umenie v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva, ako ho chrániť a predstaviť UNESCO. Otázka pre vedcov aj tvorcov kultúrnej politiky Srbska aj Slovenska ako prirodzene najviac zainteresovaných účastníkov.
2019