Príhovor – Fedor Rosocha

Prvý Festival Slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Vážená pani Rizvanović,

vážený pán Babka, vážená pani Žolnaj Barca,

vážená pani Vujačićová,

vážení maliari, milí Kovačičania,

 

      veľmi ma teší, že dnes mám tú česť ukončiť Prvý festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku. Počas uplynulých 10 dní bolo širokej verejnosti prezentované to najlepšie čo Kovačica a Padina ponúkajú v oblasti kultúry a umenia.

      Zároveň festival splnil aj zámer organizátorov posunúť naivné umenie na vyššiu a odbornejšiu úroveň, čo ho približuje k nášmu spoločnému cieľu– zápisu do Zoznamu svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

      Umenie v Kovačici už viac ako 70 rokov pretrváva nezmenenou intenzitou a som rád, že tento kreatívny priemysel očaril aj mladé generácie, ktoré svojimi dielami priniesli nové motívy, energiu a čaro do banátskej maľovanky.

      Chcel by som poukázať na fakt, že umenie je aj prostriedok, ktorý veľmi úspešne a intenzívne spája ľudí dobrého srdca a čistej duše, a práve na tomto pilieri by sa mali budovať aj ďalšie aspekty každodenného života, ako napríklad spolunažívanie v duchu pokoja a vzájomného porozumenia.

      Na tomto námestí, ktoré je už dlhé roky svedkom oslavy umeleckého talentu, príznačným pre toto prostredie a ktorý vytvára fantastické obrazy, dnes môžeme navštíviť 4 galérie.

      Verím, že táto kreatívna tvorba napomôže tomu, aby sa Kovačica a celý región rozvinuli aj v iných oblastiach, predovšetkým mám na mysli cestovný ruch a podnikanie.

      V tomto smere už treba pomaly rozmýšľať o budúcoročnej edícii tohto festivalu, kde by sa do programu dali zaradiť aj iné pestré obsahy, ako napríklad letný alebo jesenný kurz insitného maliarstva, čo by určite prilákalo návštevníkov z rôznych končín sveta.

      Bohužiaľ, svet insitného umenia včera prišiel o jedného zo svojich najvýznamnejších predstaviteľov, hrdého Slováka, Jána Bačúra.

      V tisíckach svojich diel dôkladne zaznamenával niekdajší život v jeho milovanej Padine a vďaka jeho precíznej práci matrikára sa máloktorá obec môže pochváliť tak dokonale a umelecky kvalitne zdokumentovanej histórii ako Padina.

      Navyše, jeho prácu sprevádzala nekonečná ľudskosť a dobrosrdečnosť. Takého si ho budem pamätať ja a som presvedčený, že tento jeho umelecký a ľudský odkaz ostane tu, na Dolnej zemi, prítomný naveky a jeho tvorba inšpiruje aj ďalších nádejných maliarov.

      Milí Kovačičania, vždy som rád, keď mám možnosť zavítať medzi Vás a načerpať pozitívnu energiu. Som veľmi hrdý, že Slováci tu píšu dejiny umenia a šíria dobré meno Slovákov a Slovenska po celom svete.

      V tomto smere by som sa rád poďakoval všetkým umelcom, ktorí majú zásluhu na tom, aby sa Kovačica označovala na mape sveta ako metropola insity.

      Chcem Vám všetkým popriať veľa tvorivej energie a elánu, aby ste na tejto ceste úspešne pokračovali.

   

  Ďakujem.