Juraj Hamar – Abstrakt

Abstrakt       Slovenská republika pristúpila k UNESCO Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva v roku 2006 (Dohovor). Po ratifikácii tohto Dohovoru zriadil v roku 2007 minister kultúry Radu ministra kultúry na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Pripravil tak pôdu pre implementáciu Dohovoru v Slovenskej republike, najmä prostredníctvom inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej …

Juraj Hamar – Abstrakt Read More »