Výstava: Slovenské insitné umenie v Srbsku

Výstava: Slovenské insitné umenie v Srbsku.
Organizácia Spojených národov (UN), New York.
21. máj 2018